Łeba

Letnia Stolica Polski - najsłynniejsze miejsce wypoczynku Polaków nad morzem. Urokliwe miasteczko każdego lata przyciąga tysiące turystów. Głównym magnesem, który przyciąga rzesze turystów to czyste i szerokie plaże a także wyjątkowe i jedyne w skali Europy Wydmy Ruchome, znajdujące się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Do ciekawych atrakcji turystycznych Łeby można zaliczyć również: największy w Polsce Park Dinozaurów, Muzeum i Wystawę Motyli i Wyrzutnię Rakiet w Rąbce, Aleja Prezydentów w Łebie a także inne atrakcje takie jak: Seapark Sarbsk, ogród ornitologiczny, Wydmy ruchome, Latarnia Morska w Stilo, Skansen w Klukach, Wieża widokowa Rowokół, Wydma czołpińska i Góra Łącka. Miejsca turystyczne godne zwiedzania to : Magiczne lustra, Skrzynia Czasu, Latarnia Morska w Czołpinie i Główne Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego.

Więcej

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest:
Vena Promotion, 84-351 Pogorszewo 15/7 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz email do osoby odpowiedzialnej. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: infomuzeum@orange.pl,
adres pocztowy: Vena Promotion, 84-351 Pogorszewo 15/7 
 
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi w naszych punktach handlowych lub za pośrednictwe kontaktu drogą elektroniczną.
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Vena Promotion?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z wystawianiem faktur, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną 
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz 
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Vena Promotion, którym jest:
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego 
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją
zgodą - przez e-mail oraz telefon;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając email lub korespondencję pocztową:
adres e-mail: infomuzeum@orange.pl,
adres pocztowy: Vena Promotion, 84-351 Pogorszewo 15/7 
 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc poprawnie wystawić Fakturę:
  • Imię Nazwisko  / NazwaFirmy
  • adres zamieszkania
  • nr ewidencyjny NIP
  • opcjonalnie konto email i nr telefonu
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wystwić Ci faktury za wykonane usługi
 
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.
ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 
Jakie masz uprawnienia wobec Vena Promotion w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Vena Promotion; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej
zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego
celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe NIE UDOSTĘPNIAMY OSOBOM TRZECIM poza zewnętrzną firmą księgową któa przetwarza dokumenty księgowo-podatkowe naszej firmy. 
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania usatwy o dokumentach podoatkow- skarbowych w celach:
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie - Twoje dane nie są przekazywane żadnemu podmiotowi obcemu. 
 
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający
na Twoje prawa?
Nie - Twoje dane nie są przetwarzane automatycznie.
 
Strony www Gdańsk - Agencja Reklamowa MiroArt